may cờ tổ quốc

may cờ

May in cờ Công ty

Những lá cờ được may bởi công ty chúng tôi đã và đang tung bay trước gió trong nắng mới tran hòa. Cảm ơn các quý Công ty đã hợp tác! Một lần nữa kính chúc các quý Công ty làm ăn phát đạt và đặc biệt mong sự hợp tác và tín nhiệm của quý vị.

Trân trọng!